AJUDES ESPORTISTA FEDERAT/DA ALT NIVELL Competició esportiva · Equips UA

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Competició esportiva · Equips UA   Competició esportiva · Equips UA
Competició esportiva · Equips UA

AJUDES ESPORTISTA FEDERAT/DA ALT NIVELL

La Universitat d’Alacant (UA), conscient del paper que fa en la societat actual en la qual s’integra, ha assumit el compromís de fomentar l’esport en tots els seus àmbits, i estructurar un model d’esport de competició (com a fenomen social d’una notable influència) basat en principis i valors de les seues polítiques de compromís social.

Per això, la UA promociona i desenvolupa projectes d’alt nivell a llarg termini que permeten donar estabilitat i estructura als seus equips de competició (competició federada de categoria nacional o equiparable), i així garanteix i facilita la participació d’esportistes d’alt nivell en aquests equips així com la seua conciliació amb la formació acadèmica. Per a aconseguir aquesta finalitat, es doten amb esportistes que permeten tenir plantilles estables i d’acord amb el nivell de la competició i la categoria en què estiguen compromesos a participar cada temporada.

Per a aquestes i aquests esportistes, a més dels drets establits en el Reglament per a la Promoció i Suport a l'Esportista Universitari, i com a línia estratègica de foment de les activitats culturals, esportives i vida saludable en el marc del Pla Estratègic de Subvencions de la Universitat d'Alacant, es convoquen anualment ajudes en espècie amb la finalitat d'atendre les necessitats de les esportistes i els esportistes d'allotjament i manutenció i ajudes econòmiques que cobrisquen despeses bàsiques de la seua participació en la competició federada i la conciliació d'aquelles i aquells amb la vida acadèmica, alhora que suposa un incentiu en consideració a les exigències d'aquesta.

CONVOCATÒRIA CURS 2020-21

SOL·LICITUD I TERMINI

Les persones interessades hauran de presentar la seua sol·licitud segons les vies establides en l'article 16.4. de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.