AJUDES A ESPORTISTES Competició esportiva · Equips UA

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Llocs d'interés
Logo Competició esportiva · Equips UA   Competició esportiva · Equips UA
Competició esportiva · Equips UA

AJUDES A ESPORTISTES

La Universitat d'Alacant, quan poder públic, fomentarà, entre unes altres, l'educació física i l'esport, segons estableix l'article 43.3 de la Constitució Espanyola, la qual cosa es reflecteix en l'article 133 dels estatuts de la pròpia universitat, on s'assumeix que la pràctica esportiva i l'adquisició d'hàbits de vida saludable formen part de la formació de l'alumnat i la considera d'interès general per a qualsevol integrant de la comunitat universitària.

Conseqüentment amb aqueix marc jurídic, i dins de les opcions que l'autonomia universitària permet adoptar, la Universitat d'Alacant es decanta per un model de promoció esportiva que fomente la participació del major nombre possible d'alumnat a través, tant de possibilitar la compatibilitat de les activitats esportives amb les estrictament acadèmiques, com de reconèixer aquelles activitats a fi d'atorgar crèdits optatius del total del pla d'estudis cursats.

L'esport universitari, a nivell competitiu, està constituït per una fase autonòmica (en la qual participen totes les universitats de cada comunitat) que en la valenciana és el Campionat Autonòmic de l'Esport Universitari (CAEU), que serveix de classificatòria per als Campionats d'Espanya, a celebrar on determine el Consell Superior d'Esports. Per descomptat, obtenir èxits esportius en aqueixa competició mesura el prestigi que en aqueix sentit poden tenir les diferents universitats del panorama nacional i, la majoria de les universitats, nuen la concessió de crèdits ECTS, i fins i tot de beques, a l'obtenció de bons resultats en els Campionats d'Espanya i fins i tot en competicions internacionals, sobretot en esports individuals. Al costat d'açò, és corrent que les universitats tinguen equips en competicions federades, però amb un calendari esportiu diferent, i que sens dubte serveixen per a realçar el nom de la pròpia universitat.

Que puguen obtenir-se crèdits ECTS per la pràctica esportiva dins de la universitat no és, en absolut, nou. La pròpia Universitat d'Alacant en el seu reglament per al reconeixement acadèmic d'activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, de 28 de juny de 2013 (BOUA de 3 de juliol), es refereix, en el seu article 2, a que les i els estudiants podran obtenir i incorporar al seu expedient un reconeixement acadèmic de sis crèdits optatius del total del pla d'estudis cursat, per la seua participació en les activitats al fet que refereix el Reial Decret pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i per les activitats arreplegades en l'article 7 de la normativa de transferència i reconeixement de crèdits de la UA (BOUA 5 de novembre de 2010) i que han d'haver sigut realitzades com a estudiants de la Universitat d'Alacant.

La Universitat d'Alacant afronta facilitar d'una manera efectiva que qui la represente en competicions esportives no realitze aqueixa activitat en detriment de la seua formació acadèmica, ni viceversa. Així, al costat de la valoració positiva de la seua condició d'esportista estudiant de la universitat per a la resolució de les sol·licituds de canvi d'horari, grups i exàmens que coincidisquen amb la seua activitat esportiva, s'instaura la figura del Coordinador/a de Esportistes Universitaris/àrias de cada centre, professor/a responsable que servirà de fil comunicador entre esportistes i el seu professorat a fi de compatibilitzar l'acadèmic amb l'esportiu.

En conseqüència, es preval, a més dels resultats esportius, l'efectiva participació, l'esforç personal i el compromís amb la universitat, doncs sense tot açò els resultats esportius, els triomfs, són senzillament impossibles.